04134457199 - 09143220050

نوار درزگیر

نوار درزگیر

جهت مسلح نمودن محل درزها استفاده می شود و در انواع کاغذی ، فایبر گلاس و فایبر گلاس توری مورد استفاده قرار می گیرد .

 

download