۲۵ اسفند ۱۳۹۴

1- تخریب، بازسازی و تعویق سقف های اکوستیک دانشگاه شهید چمران اهواز با تایل های آرمسترانگ به متراژ 1500 متر مربع.

2- اجرای سقف کاذذب مشبک کناف در بازار اهواز به متراژ 1000 متر مربع


کلمات کلیدی: ، ، ،