۲۵ اسفند ۱۳۹۴

پوشش های محافظ تیر و ستون

یکی از نقاط ضعف مهم سازه های فولادی، مقاومت کم آن ها در برابر حریق می باشد، به طوری که در فاصله زمانی کوتاهی پس از وقوع حریق، ممکن است چنین ساختمان هایی دچار ناپایداری و فروپاشی کامل شوند. مطابق با مقررات و استانداردها، سازه های فولادی باید برای مدت زمان معینی در مقابل حریق مقاوم سازی شوند. یکی از کاربردهای صفحات مقاوم در برابر حریق کناف (FR) و صفحات مقاوم در برابر حریق و رطوبت کناف (FM)، حفاظت سازه های فولادی از طریق پوشش تیرها و ستون ها است. در این ساختار، یک زیر سازی فلزی سبک در پیرامون تیرها و ستون ها اجرا شده که صفحات گچی بر روی این زیرسازی نصب می شوند. بدین ترتیب پوششی از صفحات مقاوم در برابر حریق، اجزای سازه ای را احاطه نموده و از این طریق سازه در برابر حریق مقاوم سازی می شود. با استفاده از این روش می توان پوشش حفاظتی با رده مقاومتی تا 120 دقیقه برای تیرها و 180 دقیقه برای ستون ها ایجاد نمود.


کلمات کلیدی: ، ، ، ، ، ،