۲۵ اسفند ۱۳۹۴

1- اجرای دیوارهای جدا کننده داخلی در ساختمان بانک مرکزی تهران در سال های 76 و 77 به متراژ 20000 متر مربع زیر نظر شرکت پارتانا

2- اجرای سقف کاذب دکوراتیو و مشبک در ساختمان بانک مرکزی در سال های 77 و 78 به متراژ 15000 متر مربع

3- اجرای دیوار های داخلی و سقف کاذب دکوراتیو در ساختمان اداری کارخانه کناف ایران با همکاری نصابان رسمی شرکت کناف ایران زیر نظر جناب آقای مهندس تاجیک  در سال 77.

4- اجرای دیوار های داخلی و باکس های ضد حریق در ساختمان وزارت راه و ترابری زیر نظر آقای مهندس نبوی نژاد در سال 79-80 به متراژ متر مربع.

5- اجرای سقف کاذب سالن حجاج فرودگاه تهران در سال 78.


کلمات کلیدی: ، ، ،