۲۵ اسفند ۱۳۹۴

پروژه های اجرا شده در چابهار

1- اجرای سقف کاذب بازار تیس منطقه آزاد چابهار به متراژ 10000 متر مربع زیر نظر شرکت آروین پوشش (مهندس دولت آبادی)

 


کلمات کلیدی: ، ، ، ، ، ، ،