۲۵ اسفند ۱۳۹۴

1- اجرای سقف کاذب دکوراتیو کناف ایران در مجتمع تجاری بعثت طرقبه به متراژ 4000 متر مربع زیر نظرخانم مهندس طهانی نماینده شرکت کناف ایران در مشهد

2- اجرای پروژه تجاری پنج راه مشهد زیر نظر خانم مهندس طهانی نماینده شرکت کناف در مشهد به متراژ 700 متر مربع

3- اجرای سقف کاذب فرودگاه مشهد


کلمات کلیدی: ، ، ، ، ، ، ، ، ،