۲۵ اسفند ۱۳۹۴

1- اجرای سقف کاذب پروژه تجاری-اداری شورابیل اردبیل به متراژ 5000 متر مربع، زیر نظر نمایندگی کناف در استان اردبیل (مهندس اکبری).


کلمات کلیدی: ، ، ، ، ، ، ،