۲۵ اسفند ۱۳۹۴

سیستم های داخلی و خارجی آکواپنل

فناوری پنل های سیمانی آکواپنل باعث تحول در صنعت ساختمان گردیده است. مقاومت بسیار بالای این پنل ها در برابر آب موجب شده است که این پنل ها به راحتی در فضای مرطوب داخلی همچون حمام، سرویسهای بهداشتی، استخرها، آشپزخانه های صنعتی و نیز فضاهای خارجی نظیر نما و پوشش سقف های کاذب در معرض رطوبت مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از این سیستمها می توان به عنوان دیوار پوششی در بازسازی نمای ساختمان های قدیمی و بهسازی توامان حرارتی و صوتی آنها استفاده نمود.


کلمات کلیدی: ، ، ، ، ،