۲۵ اسفند ۱۳۹۴

سقف های دکوراتیو کناف، آزادی عمل در طراحی های مختلف در کاربری های مختلف اجرای سریع و ارزان نسبت به سقف های کاذب قدیمی که از جوشکاری در رابتیس بنری و گچ کاری ساخته می شدنددر سبک سازی ساختمان نقش بسیار مهمی دارد، در ساختمان هایی که به اتمام رسیده است با کوچکترین ریخت و پاش، در حداقل زمان نصب و رنگ آمیزی می شوند.


کلمات کلیدی: ، ، ، ، ، ،