۲۵ اسفند ۱۳۹۴

دیوار های پوششی کناف ، یک روش سریع و کارآمد جهت بازسازی دیوارهای فرسوده (بدون ایجاد هیچ گونه تخریب)، پوشش دیوارهای بنایی جدید (نازک کاری) و بهسازی حرارتی وصوتی ساختمان می باشد. دیوارهای پوششی کناف شامل انواع بدون سازه و با سازه بوده که در نوع بدون سازه آن، یک لایه صفحه روکش دار گچی یا صفحه مرکب (صفحات گچی پوشش شده با لایه عایق) به وسیله چسب خمیری مخصوصی به نام پرلفیکس مستقیما به دیوار زمینه متصل می شوند. در دیوارهای پوششی با سازه نیز صفحات روکش دار گچی بر روی یک زیرسازی فلزی (متصل به دیوار زمینه یا مستقل از آن) پیچ می شوند. درزهای میان صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه و بدون درز حاصل خواهد شد که دارای قابلیت رنگ آمیزی (بلافاصله پس از خشک شدن بتونه)، اجرای کاغذ دیواری، کاشی و پوشش های دیگر می باشد.

در پست های قبلی به پوشش های محافظ تیر و ستون پرداخته شد.


کلمات کلیدی: ، ، ، ، ، ،