۲۵ اسفند ۱۳۹۴

دیوار های جدا کننده کناف، دیوارهای غیر باربری هستند که برای تقسیم فضاهای داخلی ساختمان استفاده می شوند. این ساختار شامل قاب های فولادی سبک ساخته شده با مقاطع U و C بوده که صفحات روکش دار گچی در یک یا چند لایه، به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می شوند. درزهای میان این صفحات به وسیله نوار و ببتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سصحی یکپارچه حاصل میشود.

سطح بدست آمده دارای قابلیت اجرای رنگ، کاغذ دیواری، کاشی و پوشش های دیگر می باشد.فضای خالی داخل دیوار، امکان استفاده از انواع عایق حرارتی و صوتی را فراهم نموده و بدین ترتیب امکان انتخاب و دستیابی به کمیت های مرتبط با فیزیک ساختمان (مانند عملکرد صوتی، عملکرد حرارتی و رفتار جداره در برابر حریق) را میسر می سازد.

 


کلمات کلیدی: ، ، ، ،