۲۵ اسفند ۱۳۹۴

این دیوار ها در هر مرحله از ساختمان قابل اجرا بوده و نسبت به دیوارهای سنتی و پیش ساخته قدیمی بسیار سبک بوده و در مقابل زلزله بسیار مقاوم می باشند و با اجرای بسیار سریع و بدون نیاز به هیچ گونه مهار اضافی و ملات گیری و غیره قابل نصب می باشد.


کلمات کلیدی: ،